X

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Meldcode-Kindermishandeling
De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bepaalt dat organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren in de sectoren onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, sport, jeugdzorg en justitie een meldcode moeten hebben én het gebruik ervan moeten bevorderen. De meldcode is een stappenplan waarin staat hoe bijvoorbeeld een huisarts, kinderopvangmedewerker, leerkracht of hulpverlener moet omgaan met het signaleren en melden van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling.

Basismodel meldcode
Iedere organisatie en zelfstandige professional die werkt met ouders en/of kinderen moet een eigen meldcode ontwikkelen. Daarin moeten in ieder geval de volgende vijf stappen staan:
  • In kaart brengen van signalen.
  • Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van Veilig Thuis. Of een deskundige op het gebied van letselduiding.
  • Gesprek met de betrokkene(n).
  • Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen.
  • Beslissen over zelf hulp organiseren of melden.
Aanscherping vanaf 1 januari 2019
Met ingang van 1 januari 2019 geldt een aanscherping van de meldcode: van professionals wordt verwacht dat zij ernstige situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld altijd melden bij Veilig Thuis. Tot die datum krijgen beroepsgroepen de tijd om een afwegingskader op te stellen waarin is vastgelegd wanneer een situatie zo ernstig is dat melding noodzakelijk is. De aanscherping leidt tot aanpassing van stap 4 en 5 van de meldcode

Kosten
De training kan in company aangeboden worden voor 47,50 exclusief 21% BTW per cursist. De cursus kan doorgang vinden bij minimaal 10 deelnemers. De reiskosten worden in rekening gebracht op basis van de werkelijk gereden kilometers.

Meer informatie?
Neem gerust contact op met ons team! Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar van 09:00-21:00 op telefoonnummer 026-3796195
 Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.